3.04.2007

Ansip, nõudmiseni!Kaaskodaniku härras pöördumine meie Kommunistliku Orava peministri poole:

----------------------------------------

Meie soovime hoiduma teid ette: poliitikuid manepuleerivad teie tundmedega ja juriidilise haridumattusega.

Peaminister Ansip avaldas, et vennashaud Pronkssõduri mälestussammase juures hakkab olemas ümberehitatud mai kuuses ehitusplatsiks.Ansip väga hästi teadis, et selleks, et ümberkandma või lammutama mälestussammas või sooritama eksgumatsiooni, on hädatarvilik teostama keerulise ja pikaajalise protsessi. Tema moodustas vastasseis sisse riigis nende inimeste vahel kes sõdistasid barrikaadete erinevadel pooltel, enda kasuks. Tema lihtsald tahab teenima ära rohkem hääleid, pettavades oma rahvus. Aga muide, taoliste ettevõtmiste protseduuril EL on olemas juriidiline kinnitatamine. Rägimatta juba sellest, et 8 mai – see on fašistlikku Saksamaa kapituleerimis päev. Ülemaailmas sellel päeval inimesed pühalikult peavad määlu hukkutud kangelastest, kes kuriga pidasid lahingud. Selle asemel Eesti Vabariig anab välja raha SS-sõduride mälestussammade ehitamiseks, aga peaminister nende avamisel osaleb isiklikult.

Eesti Vabariiig astus Euro Liidu sisse. Ja üldised Euro Liidu seadused prevalleerivad riigi-liikme sisse seadustedest! Vastavald Euroopa mälestussammade üld seadusele, selleks, et ülekandma või ära lammutama mälestussammas, eestlased oleks pidanud kirjutama ametliku järelepärimist, teatades oma kavatsudest, seletades, miks seda on hädavajalik ära teha ja kahepoolsede konsulteerimistele tegemas järelepärimist. Peale seda nad peavad ootama vastust viie aasta jooksul. Kui Eesti Vabariig neid nõudmised ei täida, tema poole hakkavad olemas kasutatud finantsidelised või teissugused Liidu sanksioonid. Peale vastu saamist, peavad hakkama kahepoolsed konsulteerimised.

Veel üks fakt koosneb sellest, et kui mälestussammase juures kalmistatude omad sugulased ei ana oma nõu eksgumeerimiseks ja üleviimiseks, mälestussammas jääb seisma sama kohapeal. Sellepärast on hädavalik leidma sugulased ülesse (muide, juba on leidetud ära Sõsojevi I.M. kapteni sugulased), võtma nendega ühendust, ära vormistama ametlik pärimine ja ära saatma teda VF Relvajõudi Sõjaväe-memoriaal keskusele.

Meie juba saatsime ära kirja matmise Komisjonile ja eesti parlamenditegelastele, kus meie tuletasime neile meelde eksgumeerimise ja ülekanmise mälestussammade kohta protseduuri. Kõik saladuseid on välja üeldud. Aitab juba lihtrahvas tõmbama poliitiliste mängude sisse. Aitab oma rahvas tegemas lolliks.

No comments: