10.28.2009

Rohumaa ja Antropov kuulati üle!


RIIGIKOGU EILANE STENOGRAMM

------------------------------

Kalle Laanet
Aitäh, austatud juhataja! Head ministrid ja austatud siseminister! Viimastel päevadel on erinevad meediaväljaanded kajastanud oma artiklites erinevaid kahtlustusi. Äripäev suisa kirjutab oma 26. oktoobri juhtkirjas, et Äripäev teatas kuriteokahtlusest. Kas te nimetaksite kriminaalmenetluse alustamise ajendid ja samamoodi väärteomenetluse alustamise alused. Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitüma küsimuse eest! Selle otsuse, kas antud kaasuses, kui nii võib seda nimetada, on põhjust kriminaalmenetlust alustada, teeb prokurör. Ja kui selleks on põhjust, ta teeb seda lähipäevil. Mul ei ole siin muud lisada. Aitäh!

Aseesimees Keit Pentus
Kolleeg Kalle Laanet, esimene täpsustav küsimus, palun!

Kalle Laanet
Aitäh! Mis te, härra siseminister, arvate, kas tegelikult nende võimalike kahtlustuste hajutamiseks oleks tark läbi viia menetlus, olgu väärteomenetlus või kriminaalmenetlus, et politsei korjaks vajalikud tõendid ja kujundaks seisukoha ja asi oleks klaar? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitüma! Minule teadaolevalt – olen lihtsalt pöördunud algallikate poole – on nad igati valmis igasuguste kahtlustuste hajutamiseks prokuratuuriga koostööd tegema ja sealt peakski tõde selguma. Lihtsalt sellepärast, et kuskil on üleval arvamus, et võiks, selle peale minu arvates prokuratuur ühelgi juhul mingisugust asja ei algata, ta peab veenduma ikkagi selle asja algatamise otstarbekuses. Aitäh!

Aseesimees Keit Pentus
Kalle Laanet, teine täpsustav küsimus, palun!

Kalle Laanet
Aitäh! Mis te arvate, härra siseminister, kas erakonnaliikmele tehtud annetust juriidilise isiku poolt võib tõlgendada erakonnale tehtava annetusena? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Kas erakonnaliikmele tehtud annetust võib lugeda erakonnale tehtud annetuseks? Üksikisik võib ju toetada erakonnaliikmeid tema kampaanias. Küll aga me teame, seadusest tulenevalt, ei või seda teha ettevõtted kui sellised. Aitäh!

Aseesimees Keit Pentus
Selle teema raames on nüüd kuus kohapeal registreeritud küsimust. Palun, Raivo Järvi!

Raivo Järvi
Suur tänu, hea juhataja! Selle teema piires on minu küsimus selles mõttes, et ka siin on see ajendatud n-ö kuriteokahtlusest, ehkki pisut teises võtmes. Hiljuti olid valimised ja ma mäletan, et mul tõusid lausa juuksed püsti, kui eelmiste valimiste aegu kuulsin ma, kuidas Ida-Virumaal inimesi lausa jõu ja ähvardustega sunniti hääletama teatud erakonna poolt. Täpselt samasugust kaasust kuulsin ma inimeste käest näiteks Nõmme turul, selle piirkonnas jne. Siit minu küsimus: kas siseministrini on jõudnud signaalid säärastest kuriteokahtlustest seoses äsja olnud valimistega? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitüma küsimuse eest! Mul ei ole hetkel peas seda täpset arvu, kui palju on algatatud kriminaalasju seoses värskelt möödunud valimistega, aga ma arvan, et üks paari nädala lõikes on meil ülevaade olemas. Meediast olete te kuulnud, et tegelikult ka on need kriminaalasjad kui sellised olemas. Kas konkreetsed avaldused puudutavad ka Nõmme turuga seonduvat? Peast ei tea, ei mäleta. Ida-Virus on neid asju, kui ma õigesti mäletan, erinevatel asjaoludel algatatud kaheksa vist.

Aseesimees Keit Pentus
Lembit Kaljuvee, palun!

Lembit Kaljuvee
Aitäh! Hea minister! Kas sul on olnud sellel teemal nii ametlikult või eraviisiliselt juttu meie peaministri härra Andrus Ansipiga või siis asjaosaliste rahvasaadikutega? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitüma! Peame siis silmas küsimuse ajendiks olnud rahvasaadikuid? Nii! Andrus Ansipiga ei ole olnud vastavat vestlust. Nagu ma ütlesin, algallikatega olen suhelnud. Aitäh!

Aseesimees Keit Pentus
Kolleeg Jaan Kundla, palun!

Jaan Kundla
Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud siseminister! Teadaolevatel andmetel on Eestis veel isikuid, kes omal ajal said kohustuse lahkuda riigist, kuid pole seda kohustust täitnud tänaseni ja meedia kaudu on teatavaks saanud, et üks selline isik sai Strasbourgi inimõiguste kohtust õiguse jääda siia alaliselt. Siit küsimus: miks teda ei saadetud välja juba aastaid tagasi ja kas on selliseid isikuid rohkem ning milles on asja tuum, et neid ei ole välja saadetud ning kas neid ei saagi välja saata? Kas siin pole tegemist ka kuriteokahtlusega isegi? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitüma! Ma ei tea, kas Äripäevas on sellest kuriteokahtlusest kuidagi kirjutatud või mitte. Aga antud kohtuotsus ei ole taganud õigust inimesele siis jääda tingimata meie riiki. Mis puudutab väljasaatmist üleüldse, siis tegemist on normaalse protsessiga. Inimesed, kellel puudub vastav õiguslik alus, saavad varem või hiljem meie riigist välja saadetud. Aitäh!

Aseesimees Keit Pentus
Kolleeg Arvo Sarapuu, palun!

Arvo Sarapuu
Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Hea minister! Muidu te olete väga kena ja hea vastaja ja hästi palju räägite. Aga ma vaatan, et täna olete hästi kidakeelne. Et teid natuke aidata selles kidakeelsuses, siis võiksite võtta [Äripäeva uuriva toimetuse juhi] Aivar Hundimäe ette. Mul on praegu see ees, kust ta väidab, et uurimise alustamiseks on infot piisavalt. Ta ütleb ka hästi huvitavalt, et kuna osa Eesti meediast on Reformierakonna võimaliku varjatud rahastamise teema kajastamisel käitunud kui erakonna pressiteenistus, siis ta teeb lühikese kokkuvõtte. Ja nüüd küsimuse tuum on seotud selle lõpuga. Teile kui valitsusliikmele, et siin tuleb välja ka veel, et asjast peaks huvituma lausa maksuamet. Kuidas teie kui valitsuse liige vaadate üldse asjadele, kui hoidutakse maksudest ja vaadatakse nendest kõrvale? Kas ei oleks ikka aeg seda teemat siiski päris tõsiselt lahata? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitäh küsimuse eest. Teatavasti on küsijal võimalus üks minut küsida ja vastajal kaks minutit vastata – ei taha teie aega kuritarvitada. Mis puutub konkreetsesse loosse, et kas on põhjust või kahtlust? Juba vastasin teie kolleeg Kalle Laanetile: prokuratuur vaatab asjale otsa, kui on põhjust ja kahtlust – alustab menetlust, kui ei ole, siis seda ei juhtu. Aitüma!

Aseesimees Keit Pentus
Kolleeg Kalvi Kõva, palun!

Kalvi Kõva
Aitüma, hea istuja! Hea minister! Küsin niipidi, et kuna me teame, et see kaasus on seotud meie tublide kolleegidega ja siin Riigikogus ka väga mõjukatel kohtadel olevate inimestega, sõltumata sellest, kas prokuratuur teeb nii- või naapidise otsuse, siis mis te arvate, kuidas vaatavad sellele meie partnerid piiri tagant? Nii-öelda riigid, et missuguse signaali võib see neile anda? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitüma! Alati me muretseme selle pärast, et kuidas me välja paistame. Aga ma arvan, et kõigepealt ongi tegemist siin täna maineprobleemiga ja mis sellega peale hakata antud rahvasaadikute puhul? Päeva lõpuks võib tõde selguda nende inimeste kasuks ja võib-olla nii lähebki, aga lihtsalt selline maineküsimus on see põhiline. Ma ei laseks võib-olla väga segada ennast sellest, et kas ja me alati arvame, et võib-olla on sellel väga suur mõju väljapoole. Ma arvan, et seda mõju ei ole. Mis puudutab nii-öelda vihjatud või varjatud küsimust sellest, et tegemist on parlamendi kapo komisjoni esimehega. Ma arvan, et tegemist on pühendunud inimesega selles rollis ja nende inimeste, kes meil komisjoni juhivad, saamislugu te kõik teate. Parlamendi vastavate komisjonide liikmed võtavad selles suhtes vastu otsuseid. Aitäh!

Aseesimees Keit Pentus
Palun, kolleeg Mart Jüssi.

Mart Jüssi
Aitäh! Hea siseminister! Ma väidan, et minu küsimus jääb selle teema raamidesse ehk siis võtame ajakirjanduses laiemalt ilmunud materjalid julgeolekuohust. Kaasus on see, et meremuusemi laev nägi Suure väina põhjas miini. Seda vaatlust kajastas Saaremaa leht ja väidetavalt selle meediakajastuse alusel algatati see ohu kõrvaldamise ehk demineerimisprotsess, mis päädis sellega, et Väinamere loodushoiualal õhati viis väga võimast lõhkekeha, et kõrvaldada nii-öelda väidetav oht inimeste toimetamistele. Kuidas te seda algatust kommenteerite ja seda demineerimisprotsessi loodushoiu mõttes täna näete? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitüma! Inimese elu on muidugi tähtis! Aga jällegi saan aru, et teema võib olla hoopis teises kontekstis täna väga aktuaalne. Kui me joriseme selle üle või – ei ole hea sõna aga – esitame protesti, et seoses Nord Streami gaasijuhtmega peaks väga tõsiselt suhtuma miinide lõhkamisse Soome lahe põhjapoolses servas, et kas me siis ei peaks samamoodi suhtuma miinide lõhkamisse ka antud juhtumil?

Ma arvan, et printsiibis, kui väga üldistada, võiks olla see õige, aga tuleme nüüd olukorra juurde, et miks me esitame pretensioone nüüd Nord Streami kontekstis? Meil on teadaolevad andmed, et Kymijoest on lähtunud aastakümneid vastavad ained, mida me kutsume dioksiinideks ja mille liikuma hakkamise suhtes me oleme murelikud. Meie enda Väinamere suhtes meil sellist informatsiooni õnneks ei ole ja seetõttu ma arvan, et need ei ole sellised samalaadselt käsitletavad teemad. Aitäh!

Aseesimees Keit Pentus
Aitäh! Enne selle teema lõpetamist annan sõna viimaseks kohapeal registreeritud küsimuseks selle teema raames. Kolleeg Ain Seppik, palun!

Ain Seppik
Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ma tuleks nende miinide juurest nüüd poliitiliste miinide juurde tagasi ja küsiksin selle Äripäeva asja kohta siiski. Meie kahe lugupeetud kolleegi vastu on meedias tõstetud tõsiseid kahtlusi ja ma küsiksin veel kord üle teie käest: kas neid kahtlusi peaks kontrollima kriminaalmenetluse raames või mitte? Sest et kohtupraktika kristlike demokraatidega on meil täna juba ju olemas. Nemad said tükk maad väiksemate asjade eest 300 000 krooni trahvi. Milline on teie poliitiline seisukoht? Aitäh!

Siseminister Marko Pomerants
Aitüma! Ma arvan, et prokuratuur asja algatamise või algatamata jätmise suhtes võtab kõik asjaolud arvesse ja teeb õige otsuse. Aitüma!

Aseesimees Keit Pentus
Tänan! Lõpetan selle teema käsitlemise.


No comments: